Visokogradnja

Radovi na višespratnim objektima,njihova izgradnja i sanacija već postojećih objekata.

Izgradnja poslovnih i stambenih objekata,kao proizvodnih objekata manjeg kapaciteta.