O NAMA

Građevinsko prometno društvo ”Teling”,d.o.o. Travnik je osnovano davne 1981.godine, pod imenom SZR “Zidar-fasader”, a u sadašnjem obliku je registrovano 1999. godine,kod općinskog suda u Travniku. ‘’Teling’’ d.o.o. je kompanija u 100% privatnom vlasništvu, sa 40 stalno zaposlenih,te već duže od 3 decenije uspješno posluje u oblasti građevinarstva.

Ispunjavamo sve potrebne uslove za obavljanje svih vrsta građevinskih radova,u oblastima niskogradnje,visokogradnje, te hidrotehničkih objakata.Tokom niza godina uspješnog poslovanja,iza nas su kilometari izgrađenih puteva,značajan broj objekata visokogradnje,položeni kilometri vodovodnih,kanalizacionih, optičkih spojnih puteva i druge infrastrukturne mreže na području čitave BiH,hiljade m3 iskopanog rova, kao i ogroman broj kilometara u svrhu zimskog i ljetnog održavanja puteva.

Posjedujemo vlastita tehnička sredstva,opremu i mehanizaciju.Raspolažemo sa preko 20 voznih jedinica,15 građevinskih strojeva,te mnoštvom lakih građevinskih mašina.Posjedujemo 650,00 m2 zatvorenog poslovnog prostora,1000,00 m2 pokrivenog,kao i 12.000,00 m2 otkrivenog prostora.

Firma posluje na zdravim tržišnim osnovama,bez opterećenja kreditnim zaduženjima,uredno izmiruje sve porezne i druge poslovne obaveze.